Representantforslag om en pappastrategi for etablering av likeverdig foreldreskap

Dokument 8:41 S (2011-2012), Innst. 259 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 259 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Kristelig Folkeparti om en pappastrategi for etablering av likeverdig foreldreskap, herunder bl. a. forslag om å fjerne pater est-prinsippet i barneloven. Forslag om en pappastrategi ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2012