Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om en pappa-strategi for etablering av likeverdig foreldreskap

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 26. april 2012

Gunn Karin Gjul

Solveig Horne

leder

ordfører