Representantforslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten

Dokument 8:47 S (2011-2012), Innst. 215 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.03.2012 Innst. 215 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten. Forslaget fikk også tilslutning fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Flertallet vedtok ikke forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2012