Etablering av teknologisk orientert forskningsaksjeselskap i Bergensregionen

St.prp. nr. 109, innst. S. nr. 195 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1992 Innst. S. nr. 195 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1992