Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse i stortingets møte 30. januar 1997

Hvor er saken nå?

 1. 1 Redegjørelse
 2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.