Avviklingen av Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger, SIFBO, og videreføring av boligtiltak for flyktninger og innvandrere i kommunene

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 152 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1992 Innst. S. nr. 152 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1992