Den 78. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 1991

St.meld. nr. 36, innst. S. nr. 151 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1992 Innst. S. nr. 151 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1992