Søknad fra Gabriella Cecilia Nilsdotter Dånmark om å bli naturalisert norsk borger etter Grunnlovens § 75 bokstav l

Innst. S. nr. 198 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 198 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992