Lov om pengespill m.v.

Ot.prp. nr. 52, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 104 for 1991-92 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1992 Innst. O. nr. 75 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1992