Representantforslag om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning

Dokument 8:70 S (2011-2012), Innst. 303 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Eli Skoland, Lars Myraune, Svein Flåtten Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 303 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012