Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1990-30. juni 1991

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 161 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 13.05.1992 Innst. S. nr. 161 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1992