Generalløytnant Vadsets lønnsforhold som sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (COS/UNTSO)

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 140 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.04.1992 Innst. S. nr. 140 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.04.1992