Melding for 1990 fra Tilsynsutvalget for Stortingsbiblioteket

Innst. S. nr. 92 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.06.1991 Innst. S. nr. 92 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1992