Forslag fra stortingsrepresentanten Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Odelstinget behandle sak vedrørende Justisminister Kari Gjestebys mulige brudd på ansvarlighetsloven

Dokument nr. 8:18 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet