Representantforslag om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til

Dokument 8:89 S (2011-2012), Innst. 313 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 313 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til. Det ble enstemmig vedtatt at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2012