Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Sivil luftfart, Vegformål, Jernbane og Post

St.prp. nr. 53, innst. S. nr. 114 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.03.1992 Innst. S. nr. 114 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.04.1992