Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1992 innen Landbruksdepartementets budsjettområde - Om orkanskadene på Vestlandet og i Trøndelag m.v.

St.prp. nr. 58, innst. S. nr. 139 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 03.04.1992 Innst. S. nr. 139 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1992