Reising av en statue av tidligere stortingspresident Carl Joachim Hambro

Innst. S. nr. 113 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.03.1992 Innst. S. nr. 113 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1992