Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 1991

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 197 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 197 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992