Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1991

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 148 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1992 Innst. S. nr. 148 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1992