Namskogan kommune sender skriv datert 18. desember 1996 med uttalelse fra formannskapet om hjemstedskommune for studenter

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.