Lov om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 78, besl. O. nr. 103 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen og kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.06.1992 Innst. O. nr. 78 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1992