Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 under Samferdselsdepartementet og om endringar i Avtale om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap ( Glattkjøringsbaner for tyngre kjøretøy)

St.prp. nr. 82, innst. S. nr. 184 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1992 Innst. S. nr. 184 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992