Beretning for 1991 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 201 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 201 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992