Representantforslag om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Hans Olav Syversen, Ine Eriksen Søreide, Karin S. Woldseth Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V) Innstilling avgitt 21.11.2012 Innst. 75 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om Dokument 8:149 S (2011 - 2012) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ine M. Eriksen Søreide, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon. Komiteens forslag - Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en utredning som synliggjør fordeler og ulemper ved å ratifisere tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs barnekonvensjon innen våren 2013 - ble bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012