Representantforslag om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland

Dokument 8:139 S (2011-2012), Innst. 76 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørund Rytman, Morten Høglund, Torgeir Trældal Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.11.2012 Innst. 76 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Dokument 8:139 S (2011-2012) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Torgeir Trældal og Jørund Rytman om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland - vedlegges protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012