Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1989. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1, innst. S. nr. 126 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 17.04.1991 Innst. S. nr. 126 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1991