Hjemfall til staten av private vannfalleieres andel i reguleringen av Bygdin. Ny tillatelse for Aktieselskapet Hafslund og A/S Borregaard til deltakelse i Bygdin-reguleringen

St.prp. nr. 101 for 1989-90, innst. S. nr. 32 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 20.11.1990 Innst. S. nr. 32 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1990