Lov om endringar i vegtrafikklova av 18. juni 1965 nr. 4

Ot.prp. nr. 61 for 1989-90, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 69 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.05.1991 Innst. O. nr. 51 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991