Telemark fylkeskommune sender skriv datert 3. januar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om utilfredsstillende budsjettprosess i kommunesektoren

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.