Lov om endringar i lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel ( anbud på kollektivtrafikken)

Ot.prp. nr. 64 for 1989-90, innst. O. nr. 82, besl. O. nr. 82 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1991 Innst. O. nr. 82 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1991