Statsrekneskapen medrekna folketrygda for budsjett-terminen 1989

St.meld. nr. 3 for 1989-90, innst. S. nr. 41 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1990 Innst. S. nr. 41 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1990