Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov

St.meld. nr. 54 for 1989-90, innst. S. nr. 160 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1991 Innst. S. nr. 160 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1991