Lov om endringer i straffeloven m.v. (samfunnstjeneste)

Ot.prp. nr. 72 for 1989-90, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 29 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.01.1991 Innst. O. nr. 22 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.1991

   Behandlet i Odelstinget: 12.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.02.1991