Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1989

Dokument nr. 2 for 1989-90, innst. S. nr. 109 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 20.03.1991 Innst. S. nr. 109 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1991