Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1989

St.meld. nr. 52 for 1989-90, innst. S. nr. 31 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1990 Innst. S. nr. 31 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1990