Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Jan Erik Fåne om opphevelse av lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing

Dokument nr. 8:45 for 1989-90, innst. O. nr. 4 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Erik Fåne, Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1990 Innst. O. nr. 4 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1990

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.1990