Bioteknologi

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 155 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1991 Innst. S. nr. 155 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1991