Frøya kommune sender skriv datert 6. januar 1997 med anmodning fra kommunestyret om endringer i Stortingets behandlilng av rammene til kommunene/fylkeskommunene slik at de blir i samsvar med kommunelovens bestemmelser om budsjettvedtak

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.