Vidare utbygging av vegen mellom Bergen og Oslo gjennom Aurland

St.meld. nr. 15

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1990 Innst. S. nr. 45 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1990