Omorganisering av virkemiddelapparatet underlagt Næringsdepartementet

St.prp. nr. 4 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 16.11.1990 Innst. S. nr. 27 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1990