Andøy kommune sender skriv datert 8. januar 1997 med anmodning fra kommunestyret om at salderingen av statsbudsjettet foretas innen 1. desember, eventuelt at kommuneloven endres

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.