Forslag fra stortingsrepresentant Wenche Lyngholm om å tilbakeføre fastsetting av adgangsbegrensing i høyere utdanning til Stortinget

Dokument nr. 8:49 for 1989-90, innst. S. nr. 224 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Wenche Lyngholm Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1991 Innst. S. nr. 224 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1991