Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe og Jan Simonsen om å utvise utenlandske statsborgere som bryter norsk lov

Dokument nr. 8:51 for 1989-90, innst. S. nr. 80 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.01.1991 Innst. S. nr. 80 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.02.1991