Representantforslag om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger

Dokument 8:5 S (2012-2013), Innst. 97 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Elisabeth Røbekk Nørve, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.11.2012 Innst. 97 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, med bakgrunn i representantforslag fra H, drøftet å ta i bruk offentlig-privat samarbeid som løsning for egnede infrastrukturprosjekter på vei og jernbane. Stortinget vedtok med stemmene fra Ap, SV og SP å vedlegge saken protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012