Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Bjørn Lødemel og Elisabeth Røbekk Nørve om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger

Dette dokument

  • Innst. 97 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 8:5 S (2012–2013)
  • Dato: 27.11.2012
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 27. november 2012

Knut Arild Hareide

Susanne Bratli

leder

ordfører