Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Bjørn Lødemel og Elisabeth Røbekk Nørve om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger

Dette dokument

  • Dokument 8:5 S (2012–2013)
  • Dato: 04.10.2012
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
4. oktober 2012