Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen

Prop. 1 LS (2012-2013), Innst. 4 L (2012-2013), Lovvedtak 6-13 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2012 Innst. 4 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2013 vedtatt skatte- og avgiftslovendringer i tråd med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.12.2012