Godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper

St.meld. nr. 13, innst. S. nr. 139 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1991 Innst. S. nr. 139 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1991