Noregs Bank, Kredittilsynet, Oslo Børs og Verdipapirsentralen si verksemd i 1988 og 1989. Kredittmeldinga 1988 og 1989

St.meld. nr. 14, innst. S. nr. 21 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.11.1990 Innst. S. nr. 21 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1990